Stepenice uspjeha

Stairway

 

Kompanija Jeunesse distribuciju svojih proizvoda temelji na direktnoj prodaji i na MLM (Multi-Level Marketing). Glavne karakteristike takvog plasmana proizvoda temelje se na dubokom uvjerenju u kvalitetu i učenkovitost proizvoda velikog broja ljudi koji su najčešće i sami korisnici nekih od njih. To svoje uvjerenje u kvalitetu proizvoda tu ljudi koji su u biti korisnici prenose na druge tako što ih zainteresiraju za proizvode, a onda im omoguće da nabavljaju te proizvode uz niz pogodnosti. Takvu aktivnos nezavisnih ljudi – korisnika kompanija Jeunese prepoznaje kao izuzetno korisne za plasman svojih prozvoda. Zbog toga jue Jeunese smislio svoj pristup takvoj prodaji. Može se reći da je princip direktnog marketinga i MLM u osnovi isti za sve kompanije koje posluju na takav način. Međutim, svaka ipak uvede neke specifičnosti koje se manje ili višše razlikuju od jedne do druge kompanije.

Kada se govori o Jeunesse i njihovom pristupu direktnom marketingu i MLM može se reči da je fer i izuzetno naklonjen takvim distributerima – pojedincima. To su postigli definiranjem principa i obima nagrađivanja svakog pojedinca. Veličina nagrade kojom se nagrađuju pojedinci uključeni u distribuciju zavisi isključivo od njihovod zalaganja u uloga napora kroz plasman proizvoda.

U osnovi Jeunesse model pristupa svojim korisnicima i/ili distributerima ogleda se u definiranju 10 ragova koje može da oszvari svaki pojedinac. Tu se razlikuju izvršne razine (1-6) i direktorske razine (7-10). Za pozicioniranje na neku razinu postoje definirana precizna pravila. Očito je da se počinje od najnižeg razine pa se uspinje prema vrhu. Ograničenje ne postoji a napredak je uvjetovan zalaganjem svakog pojedinca.